Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời cầu khẩn cho một kẻ bị giam cầm” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Lời cầu khẩn cho một kẻ bị giam cầm

Người đàn bà với con cáo bị tóm
Ở đằng sau gáy, bà có thể từ bỏ hy vọng:
Nó sẽ không thuần hóa bất kể bà tỏ ra tốt bụng,
Bất kể bà dụ nó bằng những con vịt béo
Kiên nhẫn với những đầu ngón tay
Và trong tình yêu say đắm bao bọc nó,
Đừng cho rằng nó sẽ trở thành bạn,
Đi theo gót, ngủ dưới chân,
Vui vẻ ở trong nhà,
                                       Không,

Nó sẽ chỉ chạy tới và lui,
Tới và lui, với con mắt trống rỗng;
Bộ da của nó sẽ không thay đổi,
Hay bản tính nó, vặn vẹo
Khúc ca thô sơ của sự hạ thấp nó chịu
Qua những đêm dài, và trong tình yêu của bà,
Trong những món thịt mềm của bà nếm
Không gì ngoài sự mục rữa của nó
(Như chính tay tôi đã học),
                                                      Oh,

Giết nó ngay hoặc hãy thả nó đi.

W. S. Merwin, “Plea for a Captive,” The Drunk in the Furnace (Macmillan, 1960). This poem was first published in The New Yorker (May 28, 1960 Issue).

Copyright © 1960 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 1, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: