Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một bốt” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một bốt

Một bốt não
đặt dưới mưa:

sẽ là một cuộc đi, một cuộc lớn,
xa qua những biên giới
họ vẽ cho chúng ta.

Avenue Émile-Zola, 9 tháng 11, 1969

Paul Celan, “Einen Stiefelvoll,” Zeitgehöft (Suhrkamp Verlag, 1976).

Copyright © 1969 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 5, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: