Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những cái vại” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những cái vại

Bên những chiếc bàn dài của thời gian
say sưa những cái vại của Chúa.
Chúng uống cạn mắt kẻ mắt sáng và mắt kẻ mù,
tim của những cái bóng thống trị,
cái má hõm của buổi tối.
Chúng là những kẻ say sưa tối thượng:
chúng đưa rỗng lên miệng cũng như đầy
và không trào ra như người hay tôi.

Paul Celan, “Die Krüge,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1949 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: