Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những hòn đá sáng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những hòn đá sáng

Những hòn đá
sáng đi qua không khí, những hòn sáng-
trắng, những kẻ-mang-
ánh-sáng.

Chúng muốn
không đi xuống, không rơi,
không đập. Chúng mở
ra,
như những bông tầm xuân
bé mọn, chúng mở ra như thế,
chúng trôi
đến em, kẻ yên lặng của tôi,
em, kẻ đích thực của tôi – :

tôi thấy em, em hái chúng bằng đôi
tay mới của tôi, đôi
tay-của-mọi-người của tôi, em đặt chúng
vào cái sáng-một-lần-nữa mà không ai
phải khóc hay phải gọi tên.

10 tháng 7, 1961

Paul Celan, “Die hellen Steine,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: