Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cảnh quan” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cảnh quan

Mi những cây dương cao – những con người của trái đất này!
Mi những cái ao đen của hạnh phúc – mi phản chiếu chúng đến chết!

Tôi đã thấy em, em gái, đứng trong sự rạng rỡ này.

Paul Celan, “Landschaft,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1949 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: