Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu đã kiểm” – Günter Grass

Günter Grass (1927–2015) là nhà văn người Đức. Tác giả của các cuốn tiểu thuyết Cái trống thiếc, Mèo và chuột, Những năm chó, ông được trao giải Nobel văn chương năm 1999.

Tình yêu đã kiểm

Quả táo của em – quả táo của anh.
Giờ chúng ta cắn cùng một lúc:
hãy xem, mãi khác làm sao.
Giờ hãy đặt hai quả táo cạnh nhau
Vết cắn cạnh vết cắn.

Günter Grass, “Liebe geprüft,” Liebe geprüft (Carl Schünemann, 1974).

Copyright © 1974 by Günter Grass | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 4, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: