Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hoài tưởng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Hoài tưởng

Nuôi bằng vả hãy để trái tim,
trong đó giờ nhớ lại
mắt hạnh đào của người đã chết.
Nuôi bằng vả.

Dốc, trong hơi thở của biển,
vầng trán
đắm,
em gái vách.

Và sinh sôi quanh tóc trắng của người
bộ lông cừu
của mây hè chăn thả.

La Ciotat, 27 tháng 9, 1954

Paul Celan, “Andenken,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: