Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chơi với rìu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Chơi với rìu

Bảy giờ của đêm, bảy năm thức:
chơi với rìu,
mi nằm dưới bóng các xác chết dựng đứng
– ôi những cây mi không chặt đổ! –,
ở trên đầu sự phô diễn của cái giữ im,
rác của lời dưới chân,
mi nằm đó và chơi với rìu –
và cuối cùng mi lấp loáng như chúng.

Paul Celan, “Mit Äxten spielend,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1953 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 19, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: