Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nhà thơ” – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Nhà thơ

Mi đang rời xa ta, mi, giờ.
Cánh đập mi làm thương ta những vết.
Một mình: ta làm gì với miệng,
với đêm của ta, với ngày của ta cơ?

Ta chẳng có người yêu, không nhà,
chẳng có nơi làm nơi ta sống.
Tất cả những thứ mà ta tự cho mình,
chúng giàu lên và vắt kiệt thân ta.

Meudon, mùa Đông 1905-1906

Rainer Maria Rilke, “Der Dichter,” Neue Gedichte (Insel-Verlag, 1907).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 28, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: