Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cả tối nay” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cả tối nay

Đầy hơn,
bởi tuyết cũng trên
biển sũng nắng này rơi,
băng nở trong những giỏ
em mang xuống phố.

Cát
mà em đòi trao đổi,
lấy bông hồng
cuối ở nhà,
cả tối nay cũng muốn được cho ăn
từ giờ nhỏ giọt.

La Ciotat, 19 tháng 10, 1954

Paul Celan, “Auch heute abend,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 2, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: