Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những khoảng cách” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những khoảng cách

Mắt đối mắt, trong cái mát,
ta hãy cũng bắt đầu những vậy:
cùng nhau
ta hãy thở bức màn
giấu chúng ta khỏi nhau,
khi buổi tối chuẩn bị đo
nó vẫn còn bao xa
từ mỗi hình dạng mà nó lấy
đến mỗi hình dạng
nó đã cho cả hai ta mượn.

Paris (?), 9 tháng 11, 1954

Paul Celan, “Fernen,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1955 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: