Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bởi cái không mơ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bởi cái không mơ

Bởi cái không mơ khắc,
xứ bánh mì lang-thang-qua không ngủ
chất lên ngọn núi của cuộc sống.

Từ vụn nó
em nhào mới tên ta,
mà tôi, một mắt
giống
của em trên mỗi ngón,
dò dẫm tìm
một nơi, qua đó tôi
có thể thức mình về phía em,
ngọn nến-đói
sáng trong miệng.

16 tháng 10, 1963

Paul Celan, “Von Ungeträumtem,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 9, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: