Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Zürich, khách sạn Storchen” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Zürich, khách sạn Storchen

cho Nelly Sachs

Về quá-nhiều là cuộc trò chuyện, về
quá-ít. Về cái mi
và cái song-mi, về
cái mờ qua cái sáng, về
tính Do Thái, về
Chúa của chị.

Về
cái đó. Vào ngày của một sự thăng thiên,
thánh đường đã đứng ở đó, nó đến
với một ít vàng trên mặt nước.

Về Chúa của chị là cuộc trò chuyện, tôi đã nói
chống lại ông ta, tôi
đã để trái tim mà tôi có
hy vọng:
cho
lời cao nhất của ông ta, nấc hấp hối,
vật lộn của ông ta –

Mắt chị nhìn tôi, nhìn đi,
miệng chị
nói với mắt, tôi nghe thấy:

Chúng ta
chỉ không biết, anh biết,
chúng ta
chỉ không biết,
cái gì
tính.

Paris, 30 tháng 5, 1960

Paul Celan, “Zürich, Zum Storchen,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: