Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đá-rơi” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đá-rơi

Đá-rơi sau những con bọ.
Ở đó tôi đã thấy một kẻ, không nói dối,
đứng nhà trong tuyệt vọng của hắn.

Như cơn bão cô đơn của bạn
cũng thành công sự im lặng
sải bước rộng với hắn.

Paris, 10 tháng 8, 1968

Paul Celan, “Steinschlag,” Schneepart (Suhrkamp Verlag, 1971).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: