Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dân ca” – Tomaž Šalamun

Tomaž Šalamun (1941–2014) là nhà thơ người Slovenia.

Dân ca

Mỗi nhà thơ chân chính là một con quái vật.
Hắn hủy diệt con người và tiếng nói của họ.
Tiếng hát của hắn xây dựng một kỹ thuật quét sạch
trái đất để chúng ta không bị giun ăn.
Kẻ say bán áo khoác.
Kẻ trộm bán mẹ.
Chỉ có nhà thơ là bán linh hồn của hắn, để tách
nó khỏi thân xác mà hắn ta yêu.

Tomaž Šalamun, “Folk Song,” trans. Charles Simic in The Selected Poems of Tomaž Šalamun (Ecco Press, 1991).

Copyright © 1980 by Tomaž Šalamun | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 1, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: