Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong xe rắn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trong xe rắn

Trong xe rắn, qua
cây bách trắng,
xuyên hồng thủy
họ đã chở mi.

Nhưng trong mi, từ
lúc sinh,
suối nguồn khác sủi bọt,
trên tia
đen ký ức
mi leo lên phía ngày.

16 tháng 12, 1963

Paul Celan, “Im Schlangenwagen,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 12, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: