Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dấu thích” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Dấu thích

Chúng ta không ngủ nữa, bởi chúng ta nằm trong bộ đồng hồ của nỗi u uất
và bẻ cong các kim như que,
và chúng bật lại và quật thời gian tứa máu,
và em nói chạng vạng dềnh lên,
và mười hai lần tôi nói em với đêm của những lời của em,
và nó mở ra và vẫn mở,
và tôi đặt một mắt vào lòng của nó và tết mắt còn lại vào tóc em
và buộc cầu chì giữa chúng, mạch hở –
và một tia chớp trẻ bơi qua.

Paul Celan, “Brandmal,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1949 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: