Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nàng chải tóc” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Nàng chải tóc

Nàng chải tóc như người ta chải đầu người chết:
nàng đeo mảnh vỡ xanh dưới áo.

Nàng đeo mảnh thế giới trên một sợi dây.
Nàng biết những lời, nhưng nàng chỉ mỉm cười.

Nàng hòa nụ cười của nàng vào cốc rượu:
mi phải uống nó để có mặt trên thế giới.

Mi là hình ảnh mà mảnh vỡ sẽ cho nàng thấy,
khi suy tư nàng ngả xuống cuộc sống này.

Paris, 22 tháng 2, 1951

Paul Celan, “Sie kämmt ihr Haar,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: