Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình yêu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tình yêu

Tình yêu, đẹp áo thít,
hướng về phía cặp sếu.

Ai, rằng anh ta đi qua hư không,
cái thở ra ở đây đưa
vào một trong các thế giới?

Paris, 1 tháng 3, 1967

Paul Celan, “Die Liebe,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 27, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: