Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi một người anh em ở châu Á” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Gửi một người anh em ở châu Á

Những khẩu pháo
tự hiển dung
lao tới bầu trời,

mười
oanh tạc cơ ngáp,

một liên thanh nở,
chắc chắn như hòa bình,

một nắm gạo
chết đi như người bạn của anh.

11 tháng 8, 1967

Paul Celan, “Einem Bruder in Asien,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 23, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: