Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi cũng thế” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tôi cũng thế

Tôi cũng thế, kẻ sinh ra như người, không bàn tay nắm,
và không ai ném tôi một niềm hạnh phúc vào giờ, không khác người,
giống như tôi trong máu bò đực nhúng,

song những con số đứng sẵn sàng chiếu sáng giọt nước mắt,
bắn vào thế giới
từ rốn của chúng ta,

song cái đã đến gần với chúng ta, riêng lẻ,
đi vào bảng âm tiết lớn

và dái hạnh đào
dông
và nở hoa.

Paris, 30 tháng 10, 1967

Paul Celan, “Auch mich,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 13, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: