Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Họp chợ” – W. S. Merwin

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Họp chợ

Những người du mục tụ họp vào mùa thu
đánh đàn thú đến các cuộc đấu giá lớn
những con thú trên trái đất vàng
đến lúc ấy đã có máu trên cây
đêm đã lạnh
còn bình minh thì trắng
một số người mở quầy hàng bên sông
và treo lên bán
những mảnh lông rời các con thú khác nhau
và những chiếc áo lông khâu bằng gân thú
vào mùa hè có những khoảnh khắc
trên những đồng cỏ cao giữa những loài chim
một số người chơi nhạc cụ
số khác hát và vỗ tay theo nhịp

W. S. Merwin, “Assembly,” The Compass Flower (Antheneum, 1977). This poem was first published in The New Yorker (November 1, 1976 Issue).

Copyright © 1977 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: