Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau nỗi đau lớn, một cảm giác trang nghiêm” – Emily Dickinson

Sau nỗi đau lớn, một cảm giác trang nghiêm –

Sau nỗi đau lớn, một cảm giác trang nghiêm –
Các dây thần kinh ngồi lễ nghi, như mộ –
Trái tim cứng hỏi “có phải Người, cuộc mang,”
Và “Hôm qua, hay hàng thế kỷ trước đó?”

Đôi chân, máy móc, đi quanh –
Một con đường gỗ
Của mặt đất, hoặc không khí, hoặc nên –
Vẫn lớn lên như cũ,
Một sự bằng lòng tựa thạch anh, như đá –

Đây là giờ của chì nặng –
Được nhớ, nếu sống sót qua,
Như những người đóng băng, nhớ tuyết –
Trước – lạnh – rồi cóng – rồi đến lúc buông ra –

Emily Dickinson, “After great pain, a formal feeling comes –” (c. 1862).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: