Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giấc ngủ và thức ăn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Giấc ngủ và thức ăn

Hơi thở của đêm là tấm ga của mi, bóng tối nằm xuống bên mi.
Nó sờ mắt cá chân và thái dương mi, nó đánh thức mi đến cuộc sống và giấc ngủ,
nó lần theo mi trong lời nói, trong ước muốn, trong suy nghĩ,
nó ngủ với mỗi một trong số đó, nó dụ mi ra.
Nó chải muối khỏi lông mi mi và dâng nó lên cho mi,
nó lắng nghe cát trong những giờ của mi và đặt nó trước mặt mi.
Và cái nó đã là như bông hồng, bóng và nước,
nó rót ra cho mi.

Paris, 19 tháng 3, 1951

Paul Celan, “Schlaf und Speise,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 22, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: