Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm bé nhỏ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đêm bé nhỏ

Đêm bé nhỏ: khi mi
đón ta vào, đón ta vào,
lên trên,
ba phân-đau-khổ trên
mặt đất:

mọi áo-tử bằng cát,
mọi cái không-cứu-giúp,
tất cả, những gì vẫn
cười
bằng cái lưỡi –

Paris, rue Tournefort, 5 tháng 9, 1969

Paul Celan, “Kleine Nacht,” Zeitgehöft (Suhrkamp Verlag, 1976).

Copyright © 1969 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 26, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: