Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đúng thế” – Federico García Lorca

Federico García Lorca (1898–1936) là nhà thơ và nhà soạn kịch người Tây Ban Nha.

Đúng thế

Ôi, tôi phải chịu bao nhiêu vất vả
để yêu em như là tôi yêu!

Vì yêu em không khí làm tôi đau,
và trái tim
và mũ đội đầu.

Có ai mua giùm tôi
cái băng đô tôi có
và nỗi buồn sợi chỉ
trắng, để làm khăn tay?

Ôi, tôi phải chịu bao nhiêu vất vả
để yêu em như là tôi yêu!

Federico García Lorca, “Es verdad,” Canciones 1921–1924.

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 5, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: