Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người bạn đường” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Người bạn đường

Linh hồn mẹ mi lơ lửng phía trước.
Linh hồn mẹ mi giúp đi vòng qua đêm, ám tiêu sau từng ám tiêu.
Linh hồn mẹ mi quất những con cá mập trước mi.

Lời này là kẻ được mẹ mi giám hộ.
Kẻ được mẹ mi giám hộ nằm chung chỗ nằm của mi, tảng đá sau từng tảng đá.
Kẻ được mẹ mi giám hộ cúi xuống lấy vụn ánh sáng.

Paul Celan, “Der Reisekamerad,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1951 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: