Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bằng giọng chuột đồng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bằng giọng chuột đồng

Bằng giọng chuột đồng
người rít lên,

một cái kẹp
sắc,
người cắn qua áo vào da tôi,

một tấm vải,
người trượt qua miệng tôi,
nửa đường những lời
của tôi đè người, bóng,
xuống.

Rue d’Ulm, 20 tháng 1, 1968

Paul Celan, “Mit der Stimme der Feldmaus,” Schneepart (Suhrkamp Verlag, 1971).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 20, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: