Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đạn tù tì trên quả đất san phẳng” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh là tác giả của một cuốn sách phi hư cấu, Postcards from the End of America (2017), một cuốn tiểu thuyết, Love Like Hate (2010), hai tập truyện ngắn, và sáu tập thơ.

Đạn tù tì trên quả đất san phẳng

Như những kẻ đưa tin ngang của một số phận dọc,
Như luân chuyển quân ở một trạm dịch vụ,
Như những bài học tiếng Anh ở Guantánamo,
Như xếp khăn lên một cái đầu đồng,
Như phun tình yêu lên cát.
Tôi đi như một và trở lại như hai.
Tôi đi như một và trở lại như không.

Linh Dinh, “Continuous Bullets Over Flattened Earth,“ American Tatts (Chax Press, 2005). This poem was included in The Best American Poetry 2007.

Copyright © 2005 by Linh Dinh | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 23, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: