Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mùa thu” – Guillaume Apollinaire

Mùa thu

Trong sương mù người nông dân chân kiềng
Và con bò lững thững trong sương mù mùa thu
Che đi những thôn nghèo và đầy tủi hổ

Và đi như thế người nông dân ngâm nga
Một bài hát tình yêu và sự không chung thủy
Kể về một chiếc nhẫn và trái tim tan vỡ

Ôi! mùa thu mùa thu đã giết chết mùa hè
Trong sương mù cặp kè hai bóng xám

Guillaume Apollinaire, “Automne,” Alcools (Mercure de France, 1913).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 10, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: