Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tỏa sáng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tỏa sáng

Cơ thể im lặng
em nằm trên cát bên cạnh tôi,
sao-qua.

…………

Có một tia sáng
đột xuyên qua đến tôi?
Hay đó là cây quyền trượng
họ đập vỡ trên chúng ta
tỏa sáng đến thế?

25 tháng 5, 1954

Paul Celan, “Leuchten,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: