Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong đỏ-muộn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trong đỏ-muộn

Trong đỏ-muộn những cái tên ngủ:
một,
đêm của mi tỉnh dậy
và dẫn, với những cây gậy trắng lần
theo bức tường Nam của trái tim,
dưới những cây thông:
một, với kích cỡ con người,
bước tới thị trấn người làm gốm,
nơi mưa ghé như người bạn
một giờ-biển.
Trong xanh
nó nói một lời-cây hứa-bóng,
và tên của tình yêu của mi
đếm các âm tiết của nó vào.

Paul Celan, “Im Spätrot,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1953 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 6, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: