Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Adam Cast Forth” – Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges (1899–1986) là một nhà văn và nhà thơ người Argentina, một nhân vật chủ chốt trong nền văn chương tiếng Tây Ban Nha với những tác phẩm đã trở thành điển phạm của châu Mỹ Latin trong thế kỷ XX. Sách của ông bắt đầu được dịch và xuất bản rộng rãi ở Mỹ và châu Âu sau khi ông được trao giải Prix International cùng Samuel Beckett năm 1961. Danh tiếng quốc tế của ông cũng được củng cố bởi các giải de Cervantes năm 1969 và giải Jerusalem năm 1971, bên cạnh sự bùng nổ của các nhà văn Mỹ Latin thuộc thế hệ sau trong những năm 1960 và 1970.

Adam Cast Forth

Khu Vườn có thật hay Khu Vườn là mơ?
Bước chậm trong ánh sáng mờ, tôi tự hỏi,
Gần như một sự an ủi, liệu quá khứ
Mà Adam này, giờ khốn khổ, là chủ,
Chẳng là gì ngoài một ảo tưởng huyền ảo
Về vị Chúa tôi đã mơ. Nó đã chẳng rõ nét
Nữa trong ký ức, Thiên đường xán lạn,
Nhưng tôi biết nó tồn tại và sẽ tồn tại,
Mặc dầu không phải cho tôi. Mặt đất cứng
Là hình phạt của tôi, cuộc chiến anh em
Giữa những Cain những Abel và đàn con cháu.
Song như thế đã là nhiều, đã được yêu,
Đã được hạnh phúc, đã được chạm vào
Khu Vườn sống, dẫu chỉ một ngày.

Jorge Luis Borges, “Adam Cast Forth,” El otro, el mismo (Emecé Editores, 1964).

Copyright © 1964 by Jorge Luis Borges | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 18, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: