Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự vững tin” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Sự vững tin

Sẽ có một con mắt nữa,
một con mắt lạ, bên cạnh
con mắt chúng ta: câm
dưới mí mắt đá.

Nào, hãy khoan hầm của các anh!

Sẽ có một lông mi,
quay vào trong trong đá,
tôi bởi cái-không-được-khóc-ra,
mỏng nhất trong các cọc.

Trước các anh nó làm việc của nó,
như thể, nhờ có đá, vẫn có anh em.

Paul Celan, “Zuversicht,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1957 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 9, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: