Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bất cứ hòn đá nào mi nhấc” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bất cứ hòn đá nào mi nhấc

Bất cứ hòn đá nào mi nhấc –
mi để lộ
những kẻ cần sự che chở của đá:
trần,
bây giờ họ làm mới sự đan kết.

Bất cứ cái cây nào mi đốn –
mi đóng
cái khung giường, trên đó
các linh hồn tụ trở lại,
như thể aeon này
cũng không
co giật.

Bất cứ lời nào mi nói –
mi tạ ơn
sự đọa đày.

Paul Celan, “Welchen der Steine du hebst,” Von Schwelle zu Schwelle (Deutsche Verlags-Anstalt, 1955).

Copyright © 1954 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 19, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: