Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự kinh ngạc” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Sự kinh ngạc

Ôi, hừng đông qua cửa sổ! Đại bác bắn chào.
Thuyền thúng của Moses trôi trên dòng sông Nile xanh.
Đứng bất động trên không, chúng tôi bay trên hoa:
Cẩm chướng và tulip đáng yêu trên những chiếc bàn thấp.
Nghe thấy cả những chiếc kèn săn ra hiệu hallali,
Vô số chất, vô tận của trái đất:
Mùi xạ hương, sắc linh sam, sương trắng, vũ điệu sếu.
Và tất cả đồng thời. Và có lẽ, vĩnh cửu.
Mắt không thấy, tai không nghe, song nó đã.
Dây đàn không chơi, lưỡi không nói, song nó sẽ.
Kem mâm xôi, chúng tôi tan chảy trên trời.

Berkeley, 1975

Czesław Miłosz, “Amazement,” trans. author and Lillian Vallee in Miłosz, The Collected Poems, 1931-1987 (Ecco Press, 1988).

Copyright © 1981 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: