Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Köln, Am Hof” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Köln, Am Hof

Giờ trái tim, nó đứng
những cái mơ cho
con số nửa đêm.

Cái gì đó nói vào sự yên lặng, cái gì đó im lặng,
cái gì đó đi lối đi của nó.
Đày và Lạc
đã ở nhà.

Mi những thánh đường.

Mi những thánh đường không nhìn thấy,
mi những dòng chảy không nghe thấy,
mi những đồng hồ sâu trong chúng ta.

Quai de Bourbon, 20 tháng 10, 1957

Paul Celan, “Köln, Am Hof,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1957 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 29, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: