Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thế giới” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Thế giới

Thế giới, bước vào
cùng chúng ta trong giờ trống:

Hai
thân cây, đen,
không cành, không
mắt.
Trong vệt hơi nước, viền sắc, cái
một lá-
bắc đứng tự do.

Chúng ta cũng, ở đây trong sự trống rỗng,
đứng bên những lá cờ.

10 tháng 6, 1958

Paul Celan, “Die Welt,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1958 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 11, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: