Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tia đêm” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tia đêm

Cháy sáng nhất mái tóc của người tình buổi tối của tôi:
tôi gửi tới nàng cỗ quan tài bằng gỗ nhẹ nhất.
Sóng cuộn nó như chiếc giường trong mơ của chúng tôi ở Rome;
nó đội tóc giả màu trắng như tôi và nói giọng khàn:
nó nói như tôi khi tôi cho các trái tim lối vào.
Nó biết một bài hát Pháp về tình yêu, tôi hát nó vào mùa thu,
khi tôi chu du ở Xứ Muộn và viết thư gửi buổi sáng.
Một con thuyền đẹp là cỗ quan tài đó, khắc trong rừng cảm xúc.
Tôi cũng đi trên dòng máu của nó, khi tôi trẻ hơn mắt em.
Giờ em trẻ như một con chim chết trong tuyết tháng Ba,
giờ nó đến với em và hát cho em bài hát Pháp.
Em nhẹ: em sẽ ngủ cho đến cùng Xuân tôi.
Tôi nhẹ hơn:
tôi hát trước mặt người lạ.

Paul Celan, “Nachtstrahl,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1948 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 28, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: