Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những kỷ đời” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Những kỷ đời

Mi những thành phố của Euphrates!
Mi những con đường ở Palmyra!
Mi những rừng cột trong đồng bằng hoang mạc,
Mi là gì nữa đây?
Những vương miện của mi,
Bởi mi đã đi qua biên giới
Của những kẻ thở,
Đã bị lấy đi bởi khói trên trời
Và lửa;
Nhưng giờ ta ngồi dưới mây (mỗi đám
Lại có sự yên bình riêng), giữa
Những hàng sồi trật tự, trên
Thạch nam của hoẵng, và xa lạ
Họ xuất hiện, và đã chết đối với ta,
Hồn những kẻ được ban phước.

Friedrich Hölderlin, “Lebensalter” (1803).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 18, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: