Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sà lan vụn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Sà lan vụn

Giờ nước, sà lan vụn
đưa ta đến buổi tối, chúng ta,
như nó, không vội, một Tại sao
chết đứng ở đuôi tàu.
………….

Đã lõng. Lá phổi, con sứa
phình vào một chiếc chuông, một
nối dài tâm hồn nâu đến
cái Không thở sáng.

Paul Celan, “Schuttkahn,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1957 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: