Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trước khuôn mặt muộn của người” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trước khuôn mặt muộn của người

Trước khuôn mặt muộn của người,
một mình
lang thang giữa
những đêm cũng biến đổi cả tôi,
một cái gì đã đến đứng,
mà đã từng một lần bên chúng ta, không-
chạm bởi những ý nghĩ.

Paul Celan, “Vor dein spätes Gesicht,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 22, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: