Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái góc ở Hardt” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Cái góc ở Hardt

Cánh rừng thoải xuống,
Và như chồi, treo
Vào trong những chiếc lá, tới chúng
Bên dưới một mặt đất ra hoa,
Thực sự nói nên lời.
Bởi ở đó Ulrich đã từng
Bước; và thường, trên dấu chân,
Một số phận lớn lao nghiền ngẫm,
Sẵn sàng, ở chỗ còn dư.

Friedrich Hölderlin, “Der Winkel von Hahrdt” (1803).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 24, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: