Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Todtnauberg” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Todtnauberg

Cúc-arnika, cỏ-sáng-mắt, cái
hớp từ giếng với
khối-sao trên đó,

trong căn
lán,

cái trong cuốn sổ
– tên của ai nó ghi
trước của tôi? –
cái trong cuốn sổ ấy
dòng đã viết về
một niềm hy vọng, hôm nay,
cho lời
đi ra
của một kẻ-nghĩ
trong tim,

đất-cỏ-rừng, không san,
lan và lan, riêng rẽ,

sự thô sơ, sau đó, trong khi đi,
rõ,

kẻ lái chúng ta, người đàn ông,
kẻ cũng nghe,

những lối-
gỗ nửa-
dẫm trên truông-cao,

sự ẩm ướt,
lắm.

1 tháng 8, 1967

Paul Celan, “Todtnauberg,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 26, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: