Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như thế người đã trở nên” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Như thế người đã trở nên

Như thế người đã trở nên
như tôi chưa bao giờ biết:
trái tim người đập mọi nơi
trong một vùng đất giếng,

nơi không miệng uống và không
hình bóng viền những bóng,
nơi nước dềnh thành ảo ảnh
và ảo ảnh bọt như nước.

Người trèo vào mọi cái giếng,
người trôi qua từng ảo ảnh.
Người đã nghĩ ra một trò chơi
mà nó muốn bị quên lãng.

Paul Celan, “So bist du denn geworden,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1950 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 27, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: