Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nơi khác” – Mark Strand

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Nơi khác

Tôi bước
vào ánh sáng gì
ở đó

không đủ để mù
hay nhìn rõ
cái gì sẽ đến

song tôi thấy
nước
con thuyền đơn
người đàn ông đang đứng

ông không phải là người tôi biết

đây là một nơi khác
ánh sáng gì ở đó
trùm như một tấm lưới
lên không gì

cái gì sẽ đến
thì đã đến đây
trước đây

đây là tấm gương
trong đó nỗi đau ngủ yên
đây là xứ sở
không ai thăm

Mark Strand, “Another Place,” The Late Hour (Atheneum, 1978). This poem was first published in The New Yorker (November 17, 1975 Issue).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 31, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: