Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phật” – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Phật

Như thể ngài nghe. Sự tĩnh lặng: điều gì đằng xa…
Chúng ta nín lặng và không nghe thấy nữa.
Ngài là ngôi sao. Và những ngôi sao khổng lồ khác
đứng quanh ngài, mà chúng ta không thể nhận ra.

Ngài là tất cả. Thực sự, chúng ta chờ ở đây
để ngài thấy chúng ta? Ngài có cần điều đó?
Và nếu chúng ta phủ phục trước mặt ngài ở đây,
ngài vẫn trầm và ung dung như một con thú.

Bởi những gì kéo chúng ta đến dưới chân ngài
đã đi quanh trong ngài hàng triệu năm có lẻ.
Ngài, người quên những gì trong đời chúng ta trải
và người trải những gì đã khước bỏ chúng ta.

Rainer Maria Rilke, “Buddha,” Neue Gedichte (Insel-Verlag, 1907).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: