Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bức thành kiên cố” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Bức thành kiên cố

Tôi biết cái buổi tối nhất trong tất cả các nhà: một
con mắt sâu hơn nhiều mắt em cứ nhìn ra ở đó.
Từ đầu hồi lá cờ lớn của đau buồn thổi:
tấm vải xanh của nó – em không biết rằng em đã dệt.
Nó vẫn bay cao, như thể không phải em dệt nó.
Cái lời, mà em nói tạm biệt, chào đón em ở cổng,
và cái quệt vào em ở đây, cuống và tim và hoa,
đã là khách ở đó từ lâu và không bao giờ quệt vào em nữa.
Nhưng nếu trong ngôi nhà đó em đến trước gương
thì bộ ba sẽ nhìn em, thì hoa, tim và cuống sẽ nhìn em.
Và con mắt sâu hơn, nó uống con mắt sâu của em.

Paul Celan, “Die feste Burg,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1950 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: