Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những câu hỏi giả” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, Louis MacNeice, và Stephen Spender. Ông đến Mỹ năm 1939 và trở thành công dân Hoa Kỳ năm 1946. Auden được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, giải Bollingen năm 1953, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1956, và từ năm 1956 đến năm 1961 là Giáo sư về Thơ tại Đại học Oxford. Ông qua đời ở Vienna năm 1973.

Những câu hỏi giả

Ai có thể chấp thuận Metternich và đám
Cảnh sát Tư tưởng của ông ta? Song trong một
môi trường tự do Adalbert Stifter liệu có viết
                           những khúc idyll cao quý?

Ngược lại, tên phán quan nào kính sợ Chúa dám mơ
đến việc bắt tay với một kẻ lừa đảo tài chính
và bài Do Thái? Song Richard Wagner
                          đã rèn nên những kiệt tác.

Ngựa hoang không thể kéo tôi đến những tranh luận về
Nghệ thuật và Xã hội: các nhà phê bình với những
cương lĩnh, Cơ-đốc hay Mác-xít, nên ngậm chặt mồm,
                          kẻo phun ra những vô nghĩa.

W. H. Auden, “Pseudo-Questions,” Epistle to a Godson and Other Poems (Random House, 1972).

Copyright © 1969 by W. H. Auden | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 10, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: