Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hạnh phúc” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Hạnh phúc

Ánh sáng ấm biết bao! Từ vịnh hồng
Những cột buồm như vân sam, dây thả
Trong sương sớm. Nơi một dòng chảy đổ
Vào biển, bên cầu nhỏ—tiếng sáo.
Xa hơn, dưới vòm những tàn tích cổ đại
Bạn thấy một vài bóng người nhỏ đang đi.
Một người đội khăn màu đỏ. Có cây cối,
Thành lũy và núi trong một giờ đầu.

Washington, D.C., 1948

Czesław Miłosz, “Happiness,” trans. Richard Lourie in Miłosz, Selected Poems (Seabury Press, 1973).

Copyright © 1962 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 13, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: